Lidmaatschap

Schermende leden

Een lidmaatschap voor schermende leden gaat op de eerste dag van de maand in. Als schermend lid betaalt u een maandelijkse contributie. Deze contributie bent u voor elke kalendermaand in een jaar verschuldigd, dus 12 keer per jaar.

Als schermend lid van onze vereniging, wordt u automatisch lid van de K.N.A.S. (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond), die de belangen behartigt van de Nederlandse schermverenigingen. De jaarlijkse contributie hiervoor, is niet inbegrepen in onze maandelijkse contributie. U krijgt jaarlijks aan het begin van het jaar (of na eerste aanvang lidmaatschap indien dit in de loop van het jaar ingaat) een factuur van ons voor het K.N.A.S. lidmaatschap. Zie de tarievenpagina op de website van de K.N.A.S. voor de actuele tarieven.

Contributie schermende leden (exclusief het jaarlijkse K.N.A.S. lidmaatschap)

Jeugdleden (t/m 20 jaar): € 16,00 per maand
Seniorleden (21 en ouder): € 17,50 per maand

Huren van schermuitrusting

De verplichte huur schermuitrusting geldt voor leden die geen benodigd eigen schermuitrusting hebben en waarin de vereniging in deze minimale uitrusting voorziet. De minimale schermuitrusting bestaat uit: handschoen, masker, vest en wapen voor recreatief schermen. M.u.v. het wapen, kan de uitrusting tijdens de huurperiode mee naar huis genomen worden. De maandelijkse huur bedraagt € 7,50. Dit is een vast bedrag, ongeacht welke delen van de minimale schermuitrusting u van de vereniging wilt huren.

Huur (gedeeltelijke) minimale schermuitrusting: € 7,50 per maand

Basisleden

Het basislidmaatschap is bedoeld voor een ieder die wel graag betrokken wil zijn bij onze vereniging, maar niet (of niet meer) wil schermen. Een basislidmaatschap is een jaarlijks lidmaatschap en geeft recht op deelname aan alle niet-scherm gerelateerde activiteiten, die we organiseren. Voorbeelden zijn o.a. het jaarlijks uitje en het jubileumweekend dat we tijdens jubileumjaren organiseren. Ook houden we je op de hoogte van het wel en wee van de vereniging via de Nieuwsflits en de mededelingen, die we via de e-mail doen.

Contributie basisleden

€ 10,00 per jaar

Aanmeldingsformulier

U kunt hier een aanmeldingsformulier met de webbrowser invullen en opsturen.

U kunt hier een aanmeldingsformulier downloaden. Deze dient u volledig in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar secretaris@svtrefpunt.nl.

Lidmaatschap opzeggen

Een lidmaatschap wordt beëindigd op de laatste dag van een maand. Opzegging van het lidmaatschap kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar info@svtrefpunt.nl met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 4 weken. Indien een lidmaatschap van een schermend lid opgezegd wordt, wordt tevens het lidmaatschap van de K.N.A.S beëindigd.

Scroll naar boven