Lidmaatschap

Schermende leden

Een lidmaatschap voor schermende leden gaat op de eerste dag van de maand in. Als schermend lid betaalt u eenmalig inschrijfgeld en een maandelijkse contributie. Deze contributie bent u voor elke kalendermaand in een jaar verschuldigd, dus 12 keer per jaar. Tevens wordt bij aanvang van het lidmaatschap een waarborgsom gevraagd. Deze waarborg wordt na een halfjaar terugbetaald indien op dat moment aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Als schermend lid van onze vereniging, wordt u automatisch lid van de K.N.A.S. (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond), die de belangen behartigt van de Nederlandse schermverenigingen. De jaarlijkse contributie hiervoor, is inbegrepen in onze maandelijkse contributie. U hoeft dus niet zelf een jaarlijkse betaling te doen aan de K.N.A.S.

Contributie schermende leden

Jeugdleden (t/m 20 jaar): € 17,50 per maand
Seniorleden (21 en ouder): € 21,00 per maand
eenmalig inschrijfgeld: € 15,00
waarborgsom: € 35,00

Bij aanvang van het lidmaatschap betalen jeugdleden dus eenmalig € 67,50 en seniorleden € 71.00.

Schermende leden, die na de inschrijving aan de betalingsverplichtingen hebben voldaan, ontvangen van ons z.s.m. het boekje “Schermen, wat moet ik weten? Spelregels voor op en naast de loper”.

Dit is een uitgave van de K.N.A.S. (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond, geschreven door Georges Dérop met prachtige illustraties van Hans Woltjes.

Tevens ontvangen schermende leden een SV Trefpunt mouwembleem voor op de (niet-gewapende) mouw van het (later aan te schaffen) schermvest.

Basisleden

Het basislidmaatschap is bedoeld voor een ieder die wel graag betrokken wil zijn bij onze vereniging, maar niet (of niet meer) wil schermen. Een basislidmaatschap is een jaarlijks lidmaatschap en geeft recht op deelname aan alle niet-scherm gerelateerde activiteiten, die we organiseren. Voorbeelden zijn o.a. het jaarlijks uitje en het jubileumweekend dat we tijdens jubileumjaren organiseren. Ook houden we je op de hoogte van het wel en wee van de vereniging via de Nieuwsflits en de mededelingen, die we via de e-mail doen.

Contributie basisleden

€ 10,00 per jaar

Lidmaatschap opzeggen

Een lidmaatschap wordt beëindigd op de laatste dag van een maand. Opzegging van het lidmaatschap kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar info@svtrefpunt.nl met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 4 weken. Indien een lidmaatschap van een schermend lid opgezegd wordt, wordt tevens het lidmaatschap van de K.N.A.S beëindigd.